Hoeve Braamhorst

Tags
Content Creatie Concept

wij zijn hoeve braamhorst

Hoeve Braamhorst, een plek waar mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en/of chronische GGZ problematiek terecht kunnen voor dagbesteding en begeleid wonen.

De vraag van Hoeve Braamhorst was om meer zichtbaar te worden en vooral om te laten zien voor wie ze er zijn. De positionering werd neergezet ronde de slogan: WIJ ZIJN HOEVE BRAAMHORST. De mens staat centraal bij Hoeve Braamhorst. Niet alleen de bewoners en deelnemers, maar ook de gezinsleden van deze mensen. En daarnaast ook het personeel, de zorgpartners en stakeholders.

We mochten naast het concept, de complete positionering uit- en doorvoeren in de communicatiemiddelen. Van aangepast beeldmerk tot huisstijl en van website tot brochure. Daarnaast verzorgen we de content voor de social media in samenwerking met Hoeve Braamhorst.

Menu